Sài Gòn ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19: tìm về những đầm sen vắng vẻ ở bán đảo Thanh Đa


Đang giãn cách xã hội mà “cuồng chân” quá thì làm sao? Tìm chỗ thiên nhiên vắng vẻ trên bán đảo Thanh Đa gần nhà chụp vội vài pô ảnh rồi về! >> Trung tâm Sài Gòn như thế nào trong mùa dịch COVID-19?>> Cuộc sống về đêm khu phố Tây Sài Gòn trong mùa…