Liên Hệ


Quý công ty, đối tác, cá nhân nếu có nhu cầu:

1. Đăng bài viết quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đăng trên trang www.anvietnam.net, do đối tác viết
2. Đăng bài viết đánh giá sản phẩm – dịch vụ có chủ đề cụ thể do An trải nghiệm và viết trên www.anvietnam.net
3. Gắn banner kèm đường dẫn sản phẩm – dịch vụ lên www.anvietnam.net theo từng tháng
4. Gắn đường dẫn tiếp thị sản phẩm – dịch vụ vào các bài viết sẵn có do An viết trên www.anvietnam.net

vui lòng tham khảo báo giá chung tại đây.

Thông tin liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Bình An
Email: anvietnam.net@gmail.com
Skype: binhannguyen1985
www.youtube.com/c/anvietnam
www.facebook.com/anvietnamblogger (@ An Vietnam)
www.instagram.com/annguyenvietnam (@ An Vietnam)

Thay lời cảm ơn!