Du lịch tâm linh Bình Dương: những ngôi chùa và thiền viện đẹp


Cùng điểm qua những ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá đẹp và linh thiêng của tỉnh Bình Dương.

>> Chùa đẹp ở Bình Dương: Thiên Quang Ni Tự (chùa Thiên Quang)
>> Chùa Phước Điền ở xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất tại Bình Dương, được du nhập vào tỉnh khá sớm, từ khoảng cuối thế kỉ XVII. Theo lời kể lại thì ngôi chùa đầu tiên đón nhận và đặt nền móng cho Phật giáo phát triển tại Bình Dương là chùa Châu Thới. Vào khoảng năm 1612, thiền sư Khánh Long trên đường vân du hoằng đạo của mình, đã dừng chân trên sườn núi, dựng lên một thảo am nhỏ, sau này là chùa Hội Sơn (tức chùa núi Châu Thới ngày nay).

Chưa có thống kê nào rõ ràng và chi tiết rằng toàn tỉnh Bình Dương hiện nay có cả thay bao nhiêu ngôi chùa, tịnh xá, thiền viện,… Phật giáo. Tuy Nhiên, một điều chắc chắn rằng, Bình Dương là tỉnh có nhiều ngôi chùa linh thiêng đối với Phật tử gần xa, lại có những ngôi chùa đặc sắc và ấn tượng đối với du khách bởi nét cổ kính và truyền thống, sự hòa hợp trong thiết kế và cảnh quan sông núi, vườn cây xung quanh.

Những ngôi tượng Phật trong Long Hưng Cổ Tự (hay chùa Tổ Long Hưng, chùa Long Hưng, chùa Tổ Đỉa, chùa Bưng Đỉa) ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chùa núi Châu Thới ở thành phố Dĩ An

Chùa Bửu Nghiêm tại thành phố Thủ Dầu Một

Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Dưới đây là tổng hợp danh sách một số ngôi chùa, thiền viện, tinh xá đẹp, linh thiêng, và cổ kính trong địa phận tỉnh Bình Dương cho độc giả yêu thích du lịch tâm linh tham khảo.

1. Thiền viện Phúc Trường (thành phố Thủ Dầu Một)
2. Chùa Bửu Nghiêm (thành phố Thủ Dầu Một)
3. Chùa Bà Thiên Hậu (thành phố Thủ Dầu Một)
4. Chùa Ông (chùa Ông Ngựa, chùa Thành An)
5. Chùa Ông Bổn (thành phố Thủ Dầu Một)
6. Chùa Hội An (thành phố Thủ Dầu Một)
7. Chùa Hội Khánh (thành phố Thủ Dầu Một)
8. Chùa Tây Tạng (thành phố Thủ Dầu Một)
9. Chùa Linh Sơn (thành phố Thủ Dầu Một)
10. Chùa Đức Sơn (thành phố Thủ Dầu Một)
11. Chùa Thiên Tôn (thành phố Thủ Dầu Một)
12. Chùa Long Thọ (thành phố Thủ Dầu Một)
13. Chùa Long Sơn (thành phố Thủ Dầu Một)
14. Chùa Thanh Long (thành phố Thủ Dầu Một)
15. Chùa Phước Long (Phước Long Tự; thành phố Thủ Dầu Một)
16. Chùa Phước An (thành phố Thủ Dầu Một)
17. Chùa Vạn Phước (thành phố Thủ Dầu Một)
18. Chùa An Lạc (thành phố Thủ Dầu Một)
19. Thiền viện Phước Minh (thành phố Dĩ An)
20. Chùa Châu Thới (trên núi Châu Thới, thành phố Dĩ An)
21. Thiên Quang Ni Tự (Thiên Quang Tự, chùa Thiên Quang; thành phố Dĩ An)
22. Tiên Quang Tự (chùa Tiên Quang; thành phố Dĩ An)
23. Chùa Bửu Sơn (thành phố Dĩ An)
24. Chùa Tân Hòa (thành phố Dĩ An)
25. An Linh Cổ Tự (thành phố Dĩ An)
26. Chùa Bình Sơn (thành phố Dĩ An)
27. Chùa An Ninh (thành phố Dĩ An)
28. Chùa An Linh(thành phố Dĩ An)
29. Chùa Tây Thiên (thành phố Dĩ An)
30. Chùa Pháp An (thành phố Dĩ An)
31. Chùa Bùi Bửu (thành phố Dĩ An)
32. Chùa Tân Hưng (thành phố Dĩ An)
33. Chùa Kim Thiền (thành phố Dĩ An)
34. Chùa Thiên Trúc (thành phố Dĩ An)
35. Chùa Niệm Phật (thành phố Thuận An)
36. Tịnh xá Ngọc Thuận (chùa Mít, chùa Cây Mít; thành phố Thuận An)
37. Chùa Thiên Phước (thành phố Thuận An)
38. Chùa Thiên Ân (thành phố Thuận An)
39. Chùa Thiên Chơn (thành phố Thuận An)
40. Chùa Thiên Đức (thành phố Thuận An)
41. Thiên Hòa Ni Tự (thành phố Thuận An)
42. Chùa Bửu Minh (thành phố Thuận An)
43. Chùa Phước Viên (thành phố Thuận An)
44. Chùa Phước Tường (thành phố Thuận An)
45. Chùa Phước Ân (thành phố Thuận An)
46. Chùa Bình Long (thành phố Thuận An)
47. Chùa Bà Lái Thiêu (Mazu temple; thành phố Thuận An)
48. Nhất Nguyên Bửu Tự (thành phố Thuận An)
49. Chùa Sắc Tứ Thiên Tôn (thành phố Thuận An)
50. Chùa Tổ Long Hưng (thị xã Bến Cát)
51. Chùa Long Châu (thị xã Bến Cát)
52. Chùa Long Thanh (thị xã Bến Cát)
53. Chùa Hương Nghiêm (thị xã Bến Cát)
54. Chùa Từ Huệ (thị xã Bến Cát)
55. Chùa Phổ Hiền (Samantabhadra temple; thị xã Bến Cát)
56. Chùa Quán Thế Âm (chùa Kim Quang; Avalokitesvara temple; thị xã Bến Cát)
57. Hưng Mỹ Tự (thị xã Bến Cát)
58. Hưng Tân Tự (thị xã Bến Cát)
59. Chùa Hội Quang (thị xã Bến Cát)
60. Chùa Linh Sơn (thị xã Bến Cát)
61. Chùa Diệu Pháp (thị xã Bến Cát)
62. Chùa Pháp Sơn (thị xã Bến Cát)
63. Chùa Tịnh Nghiêm (thị xã Bến Cát)
64. Chùa Phổ Thiện Hòa 2 (thị xã Bến Cát)
65. Điện Bà Chúa Ngọc (thị xã Bến Cát)
66. Long Hưng Cổ Tự (chùa Tổ Long Hưng, chùa Long Hưng, chùa Tổ Đỉa, chùa Bưng Đỉa; thị xã Tân Uyên)
67. Chùa Phước Điền (thị xã Tân Uyên)
68. Chùa Phật Ấn (thị xã Tân Uyên)
69. Chùa Bửu Sơn (thị xã Tân Uyên)
70. Chùa Bửu Lâm (thị xã Tân Uyên)
71. Chùa Bửu Liên (thị xã Tân Uyên)
72. Chùa Long Thắng (thị xã Tân Uyên)
73. Chùa Thiện Hiếu (thị xã Tân Uyên)
74. Quan Âm Tự (chùa Quan Âm; thị xã Tân Uyên)
75. Phước Lâm Tự (chùa Phước Lâm; thị xã Tân Uyên)
76. Long Sơn Cổ Tự (thị xã Tân Uyên)
77. Chùa Cô Liên Hoa (thị xã Tân Uyên)
78. Chùa Phước Hưng (thị xã Tân Uyên)
79. Chùa Phước Long (thị xã Tân Uyên)
80. Chùa Thiên Linh (thị xã Tân Uyên)
81. Chùa Khánh Sơn (cù lao Rùa – xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên)
82. Quan Thánh Đế Miếu (thị xã Tân Uyên)
83. Chùa Giác Hoàng (huyện Bắc Tân Uyên)
84. Chùa Phước Hội (huyện Bàu Bàng)
85. Chùa Hội Quang (huyện Bàu Bàng)
86. Chùa Tịnh Nghiêm (huyện Bàu Bàng)
87. Thiền viện Trúc Lâm Thanh Đức (huyện Dầu Tiếng)
88. Chùa Thái Sơn (trên núi Cậu, huyện Dầu Tiếng)
89. Chùa Hoa Nghiêm (huyện Dầu Tiếng)
90. Chùa Liên Trì (huyện Dầu Tiếng)
91. Chùa Hội Thành (huyện Dầu Tiếng)
92. Chùa Pháp Hòa (huyện Dầu Tiếng)
93. Chùa Sùng Đức (huyện Dầu Tiếng)
94. Chùa Phước Khánh (huyện Dầu Tiếng)
95. Tịnh xá Ngọc Lâm (huyện Dầu Tiếng)
96. Chùa Tông Kim Quang (huyện Phú Giáo)
97. Chùa Linh Phước (huyện Phú Giáo)
98. Chùa Quan Âm (huyện Phú Giáo)
99. Chùa Huệ Minh (huyện Phú Giáo)
100. Chùa Thanh Lâm (huyện Phú Giáo)
101. Chùa Phước Lâm (huyện Phú Giáo)
102. Chùa Phước Huệ (huyện Phú Giáo)
103. Tịnh thất Phước Minh (huyện Phú Giáo)
104. Chùa Bửu Phước (huyện Phú Giáo)
105. Chùa Thiên Ân (huyện Phú Giáo)
106. Chùa Phổ An Hòa (huyện Phú Giáo)
107. Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên (huyện Phú Giáo)
108. Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu (chùa Bà Thiên Hậu 2; thành phố mới Bình Dương)

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s