Thèm… xí muội!


Tôi thích những món ăn chua. Tôi ăn chua được, giỏi là đằng khác. Cóc, xoài, me…, những thứ chua lè làm người ta phải rùng mình mỗi khi cắn vào, tôi có thể ăn ngon lành, mà ăn không cần muối cũng được. Một thứ chua khác được tôi vô cùng thích đó là…