Rượu thì rượu, mà ta thì ta…


Hồi nhỏ cỡ bảy, tám tuổi, mình đã thích ăn rượu nếp (trong Sài Gòn gọi là cơm rượu ấy). Cái thứ xôi cho lên men beo béo, cay nồng, thơm phưng phức có sức hấp dẫn lạ. Nhưng người lớn không cho ăn nhiều đâu, vì sợ say. Lên mười bốn, mười lăm tuổi,…