Tuổi hai mươi bảy…


“Một phút dành cho quảng cáo” bạn X.L, người bạn gái cấp III, bằng tuổi mình – hai mươi bảy, nhưng bạn ấy cứ tươi tắn như thế, vui vẻ như thế, thì có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, đời vẫn cứ vui, người vẫn cứ trẻ, đúng không?