Cổ hủ dừa từ đâu ra?


Cho những người chưa biết, cổ hủ dừa (hay tu hủ dừa) là phần lá non hoặc thân non ở ngọn dừa (còn gọi là đọt dừa), thứ mà sẽ trở thành các tàu lá sau này. >> Vì sao chúng ta nên ăn chay? >> Món thuần chay: nấm xúc bánh đa Để thu…