Khi bạn chưa lập gia đình…


Khi bạn đã trưởng thành, đi làm, độc lập, có cuộc sống tương đối ổn, chưa lập gia đình, và vẫn chưa có một mối quan hệ thực sự ràng buộc nào, bạn: 1. Muốn sống ở đâu thì sống. Bạn có thể sống ở bất cứ tỉnh thành nào, thậm chí ở nước ngoài nếu bạn muốn và có…