Tranh: Ngày hè miền Tây


Nghỉ lễ Giỗ Tổ 2014, ở nhà rảnh, hí hoáy lấy màu nước mua ở nhà sách (định tập viết thư pháp, nhưng chưa được) ra vẽ vẽ tô tô. Cuối cùng cũng ra được “tác phẩm”, mà liếc qua, em gái mình nhận xét: vẽ như con nít ba tuổi (!!!). Tên tranh: Ngày hè miền…

Tranh: Hoài cổ


Tên tranh: Hoài cổ (Tên mới đặt lại, vì không nhớ rõ) Chất liệu: màu nước Thực hiện: trong khoảng từ năm 2004 đến 2006