Thái độ đối với tiền


“Có tiền mua tiên cũng được, trừ hạnh phúc.” – S. Guitơri. >> Sử dụng đồ si >> Mục đích của người du lịch ăn chay Mời bạn cho biết suy nghĩ và thái độ đối với vấn đề tiền bạc. Ý kiến của An là: 1. Bản thân tiền không xấu. Bởi tiền là…