Thái độ đối với tiền


“Có tiền mua tiên cũng được, trừ hạnh phúc.” – S. Guitơri. >> Sử dụng đồ si >> Mục đích của người du lịch ăn chay Mời bạn cho biết suy nghĩ và thái độ đối với vấn đề tiền bạc. Ý kiến của An là: 1. Bản thân tiền không xấu. Bởi tiền là…

Tản mạn về sự bình yên…


Bài viết từ tháng 05/2011. 1. Có một câu chuyện về sự bình yên thế này: Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất  về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả các…