Đời xê dịch


Đến là ở Đi là nhớ Nhìn cảnh vật Ta làm thơ Rồi ngủ mơ Vượt thử thách Những chặng đường Càng vững tin Đến thì ở Đi thì nhớ Đâu là nhà Chẳng bơ vơ