Cho những trái tim thiện lành…


Chúng ta, hẳn ít nhất một lần trong đời từng bị tổn thương. Có lúc tổn thương nhẹ, ngủ sâu một giấc, tỉnh dậy là quên sạch. Lại có lúc bị tổn thương nặng tới nỗi, mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sau đó, mỗi khi nhắc lại sự việc cũ, trái tim chúng…

Hãy “thiền” một chút…


Nói về thiền thì người chỉ mới thích đọc các bài viết liên quan đến thiền như tôi không có khả năng để nói hay bàn luận về nó. Chỉ biết viết vài dòng từ kinh nghiệm của bản thân để bỏ bớt gánh nặng trong lòng, tự giúp tâm mình trở nên “tĩnh” hơn.…