Thích đơn phương một người ở xa…


Hôm nay là ngày mồng 3 tết Tân Sửu 2021, cũng là ngày lễ tình yêu, nên mình viết vài dòng lẩn thẩn về tình yêu… >> Chút tản mạn >> Có một chuyện tình xa như thế Thích đơn phương một người ở xa, là toàn tâm toàn ý hướng về người ấy. Chỉ…

“Một lần và mãi mãi”


Có những điều ta chỉ cần gặp, nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy trong một lần, duy nhất một lần, là sau đó, cho đến hết đời, vẫn giữ nguyên vẹn sự yêu thích như ban đầu. Chẳng hạn, từng có nhiều bài hát mà tôi tình cờ được nghe ở lần đầu tiên,…