Một ngày…


Có thể coi đây là nhật ký, viết đại diện cho một ngày trong những ngày thất nghiệp chán ngán và dài lê thê… 1. Sáng sớm phải tỉnh giấc theo em gái chỉ để… mở và đóng cửa nhà trọ cho nó đi làm. Lý do: nhà trọ là quán cafe, bên trên tận…