Tháng 7 âm lịch


1. Hôm qua, sau khi trò chuyện qua tin nhắn fanpage với một độc giả blog, mình chợt nghĩ tới hai từ: tôn giáo và đức tin. Mình thường nói đùa mình là người vô đạo, tức không theo đạo nào, nhưng thực tế thì có phải vậy không? Trong tác phẩm “Mật mã Tây Tạng”…