Sài Gòn ngày mưa rơi…


Có một sự thật rất… lý thuyết rằng, nếu ta nhìn vạn vật với cái tâm trong sáng, thánh thiện, thì nhìn đâu cũng thấy đẹp, thấy tốt cả! >> Khi hạt mưa rơi xuống… >> Mưa ngày chủ nhật Lúc nắng có vẻ đẹp của nắng, nên khi mưa cũng sẽ có vẻ đẹp của mưa.…