“Triết lý” bởi An (10)


Chậu kiểng – Ảnh phong cách tranh (100) Có rất nhiều trái tim cô đơn giữa đời này. Nhưng điều đó không có nghĩa là một trái tim cô đơn nên tìm tới một trái tim cô đơn khác, không có nghĩa là cô đơn nên chia sẻ, sưởi ấm cho cô đơn.Bởi trái tim cô…