Khi Sài Gòn kẹt xe…


Cứ mỗi khi đi giữa đám kẹt xe cứng ngắc, cả đám đông ai nấy đều mang khuôn mặt căng thẳng và sẵn sàng nổi quạu khi bị đụng tới, ngay giữa Sài Gòn, như chiều nay, vì cơn mưa dai dẳng trước giờ tan tầm, thì ta lại nhen lên ý nghĩ, hay là…

Triết lý từ chuyện đi đường


Thật ra thì bài viết này đã manh múng từ rất lâu rồi, dễ đến hơn một năm thì phải, nhưng cho tới giờ mới có hứng thú để viết. Thế mới nói, cảm hứng đóng vai trò quan trọng trong việc viết lách của những tay viết không chuyên! Là thế này, trong lúc…