Một thoáng An Giang…


Mặc dù chỉ có chưa tới một ngày tại An Giang nói chung, và trải nghiệm một đêm tại thị xã Châu Đốc nói riêng, nhưng tôi nghĩ, tôi đã yêu mảnh đất biên giới với những cây thốt nốt mọc giữa cánh đồng (tôi rất có cảm tình với những tỉnh thành giáp Campuchia,…