Tham quan nhà thờ Huyện Sỹ – Giáo xứ Chợ Đũi, nhà thờ cổ kính hơn 100 năm tuổi của ông ngoại Nam Phương hoàng hậu


Hãy cùng An tham quan một vòng nhà thờ Huyện Sỹ hơn 100 năm tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh… >> Tuyệt đẹp giáo xứ Thánh Mẫu thành phố Bảo Lộc >> Du lịch bụi Đà Lạt: thăm lăng mộ Quận công Nguyễn Hữu Hào Nhà thờ Huyện Sỹ (tên chính thức là: nhà…