Thăm nhà lao Cây Dừa Phú Quốc


Mình không thích những nơi du lịch liên quan tới chính trị và chiến tranh, nên điểm tham quan nhà lao Phú Quốc không phải là địa danh bắt buộc phải tới. Nhưng có dịp, thì cũng vào tham quan, chụp ảnh để về viết blog hầu độc giả (một người bạn của mình nói,…