Ngày thật an lành!


Trời đang mưa. Trong văn phòng, một bạn đồng nghiệp sáng nay mở những bài hát của Lam Trường, Mỹ Tâm, Phương Thanh… giai đoạn 2003 – 2005, nghe hay gì đâu. Nhớ những ngày cũ. Những ngày vui, an lành, bình yên, và đáng để mà nhớ. Trong “Chuyện nhỏ Sài Gòn” có một…