Một lần gặp gỡ


Em gặp anh vào một ngày nắng đổ Gặp một lần là không bao giờ quên Gặp làm chi để cho lòng buồn tênh Nỗi nhớ ấy cứ trào dâng bất tận Gặp một lần là một lần vương vấn Có phải em sinh ra đa tình rồi Giờ ngồi đây mà lòng lại bồi…