Thực và mộng


Có những giấc mơ, ta thấy y như thật. Có đủ cảm nhận của năm, không, có khi sáu giác quan. Có nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, chạm thấy, nhìn thấy, và mơ hồ cảm nhận ra điều gì đó. Vậy nên, có những giấc mơ, thật đến nỗi, sau khi thức dậy, ta…