Cá tắm nắng


Cá chiên thôi mà! Hình như má thích cá chiên. Còn mình thì không. Mình thích cá kho hơn. Nếu phải ăn cá chiên, thì phải là mấy con cá nhỏ nhỏ, chiên ngập dầu, dòn rụm từ vảy vào trong xương, ăn không bỏ thứ gì. Ờ, con gái và má hình như rất…