Nhìn thấy đẹp!


Cái đẹp là một khái niệm mở, rất vô chừng. Chẳng hạn, khi nói về cái đẹp của người phụ nữ, người ta có câu: Vẻ đẹp không nằm ở má hồng của người con gái mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình. Nên theo tôi, một bức ảnh đẹp thì nhìn vào đó mỗi…