Không có gì tồn tại mãi mãi…


Không có gì tồn tại mãi mãi. Chỉ có phù hợp với hiện tại hay không… >> Không có đúng – sai, chỉ có phù hợp – không phù hợp >> Phụ nữ thích quà gì? Mình có một người bạn chơi với nhau từ thuở ấu thơ. Cùng rủ nhau đi học hàng ngày…

Chân dung với áo Tày cách điệu


Ảnh chụp cho bạn mình, có cha là người Tày, mẹ Hoa. Trang phục do bạn tự thiết kế thể theo bộ đồ truyền thống của dân tộc Tày ở Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh mới chụp vào ngày cuối tháng 10 tại Đồng Nai, phải đăng ngay cho nóng. Thông số máy ảnh: Máy…