Ngày nhớ quê nhà


Nỗi nhớ là thứ gì đó khó giải thích. Có lúc nó không rõ ràng, không thể định hình, không thể gọi tên. Nhưng có lúc nó lại rõ như ban ngày. Sẽ rõ như ban ngày, nếu có lúc nào đó, nhìn vật nhớ người, nhìn cảnh nhớ kỷ niệm xưa… Ai mà hỏi…