Sài Gòn, những ngày nắng mưa thất thường


Sài Gòn đang trong những ngày dễ gây bệnh cho người. Lúc nắng, rồi hâm hâm, hiu hiu, gió nổi lên, rồi mưa, rồi lại tạnh, rồi lại mưa, rồi lại nắng… Có những ngày trời đầy mây Lại có những ngày bầu trời tuyền một màu xanh lơ Đường 3/2, Quận 10 một buổi trưa…