Măng Đen có gì chơi: ấn tượng thác Pa Sỹ trong truyền thuyết bảy hồ ba thác của người Mơ Nâm


Mời bạn cùng An tham quan thác Pa Sỹ, con thác ấn tượng từng xuất hiện trong truyền thuyết bảy hồ ba thác của người Mơ Nâm. Dòng thác cũng được ưu ái đặt tên là “nàng tiên” của đại ngàn Măng Đen (tỉnh Kon Tum). >> Du lịch bụi Măng Đen: đợi ngắm bình…