Tổ đình Tịnh Lâm, Phù Cát, Bình Định


Tổ đình Tịnh Lâm trước kia có tên là chùa Châu Long, thuộc xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là một ngôi cổ tự từng bị bom đạn chiến tranh tàn phá nặng nề và đã được trùng tu lại. Để đến tổ đình Tịnh Lâm, từ TP. Quy Nhơn (Bình Định) bạn có hai cách…