Đường về miền Tây Nam bộ


Mỗi lần ngồi trên xe đi miền Tây. Xe dần rời xa Sài Gòn, thấp thoáng thấy những cánh đồng lúa, những con kênh xanh, là cảm thấy tâm trạng chợt thư thái làm sao… >> Về Hậu Giang >> Vĩnh Long 2015, vui là chính Biết rằng, miền Tây Nam bộ đã hiện ra…