Bánh hạnh nhân mà hổng có hạnh nhân


Chẳng là mình ghé tiệm tạp hóa mua vài thứ linh tinh. Thấy một bịch bánh gì không đề tên, chỉ đề cơ sở sản xuất, là ở An Giang. Nhìn hình dáng bánh thì có vẻ giống bánh thuẫn mà mình được ăn nhiều lúc nhỏ ở quê (Bình Định), nên mua về ăn…