Hoa năm giờ (hoa phấn)


Hoa này tôi biết lâu rồi, còn tên hoa thì mới biết gần đây thôi. Đơn giản lắm, hoa có tên chính thức là hoa phấn, còn gọi là hoa bốn giờ (tên tiếng Anh là four o’clock flower), hay hoa năm giờ, vì hoa thường nở rộ tầm bốn, năm giờ (chiều). Tra thêm…