Bay đi bồ công anh


Dù là hoa dại, bồ công anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đẹp thêm cho đời. Tái bút: Mình không chắc hoa màu trắng nhỏ trong ảnh trên có phải là bồ công anh hay không, vì theo tìm hiểu, bồ công anh là sự phát triển của loài hoa màu vàng…