Thơ: Mai rồi xa


Mai rồi xa em ơi! Biển Quy Nhơn nói lời tạ từ Bằng con sóng vỗ bờ không mệt mỏi Bằng cơn gió đưa hương về quá khứ Và bằng tấm lòng của chàng trai trẻ đất võ Tây Sơn Mai rồi xa em ơi! Có trở lại không khi hàng bằng lăng vẫn màu tím…