Gỏi khô bò


Thật ra là gỏi gan lòng bò (hay heo?!) khô thì đúng hơn, vì giá bò đắt như vậy, lấy đâu ra làm khô mà bán một phần gỏi có 15.000 – 18.000 đ? Món này ăn chơi rất thú vị. Tuy nhiên không phải chỗ nào làm cũng ngon. Ngoài ra, các bạn chú…