Trải nghiệm Ga Mây Homestay & Cafe Lâm Đồng: hiking đồi 45, ngủ lều, săn mây, viếng chùa Linh Quy Pháp Ấn (3) – Hết


Khoảng hơn 9g thì tụi mình trả phòng, à quên, trả lều để đi bộ trở về. Sẵn ghé qua chùa Linh Quy Pháp Ấn một xíu luôn! >> Trải nghiệm Ga Mây Homestay & Cafe Lâm Đồng: hiking đồi 45, ngủ lều, săn mây, viếng chùa Linh Quy Pháp Ấn (2)>> Trải nghiệm Ga…

Trải nghiệm Ga Mây Homestay & Cafe Lâm Đồng: hiking đồi 45, ngủ lều, săn mây, viếng chùa Linh Quy Pháp Ấn (2)


Người xưa có nói về tứ khoái – khái niệm đề cập đến bốn loại “khoái lạc” về mặt vật chất của con người, bao gồm: ăn, ngủ, làm tình và bài tiết. Còn mình thì nghĩ, có lẽ nên thêm du lịch vào danh sách đó (à, áp dụng với mình thôi nghen!)… >>…