Có một chuyện tình xa như thế (23)


Chương 23: Myanmar trong tôi… >> Có một chuyện tình xa như thế (22) >> Có một chuyện tình xa như thế (21) Cho đến lúc này (thời gian trong câu chuyện, không phải thời gian độc giả đọc được phần tiếp theo này), tôi được quen tổng cộng hai người Myanmar, đều là nam, một người…