Tự làm mình vui


Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra mình ngày càng bận rộn và có nhiều điều để quan tâm. Và việc hẹn hò gặp mặt những người bạn sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi ai cũng có lý do để bận rộn, để dời ngày, hoặc để trễ hẹn, hủy hẹn, cho…

Đi chơi một mình!


“Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường” – (hình như là ngạn ngữ Trung Quốc). >> Đọc thêm những chuyến đi của An Có vẻ như mình chỉ có duyên và thích hợp với việc đi chơi một mình. “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn, người đến chốn lao…