Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (12)


Ngày 6: Huế (Thừa Thiên Huế) – Hội An (Quảng Nam) Trở lại Huế thương: sông Hương, cầu Tràng Tiền và đàn Nam Giao Đã đến được trường Quốc Học, thử bảo vệ vô tham quan trường thì không được chấp nhận, bọn mình đành tiu nghỉu quay về. >> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (11) >> Nam…