Dưới ánh đèn vàng


Sài Gòn vào giờ tan tầm lúc nào cũng đông, chẳng có lúc nào thấy vắng vẻ. Mà đất Sài Gòn này, có nơi nào, lúc nào là không thấy có người, không thấy có xe? Rất nhiều lần, ở thành phố luôn đông người nhưng trong lòng người lại luôn cảm thấy vắng vẻ,…