Tình yêu trong sáng


Tôi đã qua cái tuổi mộng mơ và lãng mạn từ rất lâu, nhưng nếu nói đến tình yêu, thì tôi luôn muốn có thứ tình yêu gọi là trong sáng. Như tôi đã từng có, và vẫn luôn muốn có nữa. Tình yêu trong sáng, theo tôi, trước hết đó phải là thứ tình…