Kinh nghiệm tự chụp ảnh khi du lịch một mình


Thời đại mà cuộc sống “ảo” được chào đón hơn cuộc sống thật, thì đối với người yêu thích du lịch một mình (dù là người “tự kỷ” hay là người đơn thuần thích và quen với cảm giác một mình), việc chụp ảnh cho mình ở một nơi xa lạ và thú vị nào…