Lên thiền viện Thường Chiếu tĩnh tâm


Thiền viện Thường Chiếu ngụ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đường rất dễ đi, cứ theo đường Long Thành – Vũng Tàu, hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu thì tới địa phận xã Phước Thái, thiền viện nằm ở bên tay trái, gần chợ. Đây thật sự…