Hải sản hấp cuốn bánh tráng


Bài viết chia sẻ những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013. Một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi cả hai bé chung phòng trọ cùng làm buổi…