Có một chuyện tình xa như thế (39) – Kết


Chương 39 – Kết: Bước tiếp về phía trước… >> Có một chuyện tình xa như thế (38) >> Có một chuyện tình xa như thế (37) Trước đây tôi từng nghĩ để quên được người mình yêu thì nên cắt đứt liên lạc hay vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến người đó. Tuy…

Ba tháng chia tay


Chỉ mới ba tháng ta chia tay Cỏ đã mọc đầy con đường hò hẹn Gió đã lấp đi những dấu chân trên cát Chỉ còn vài tia nắng chiều buông xuống bến đò xưa Ba tháng xa anh trời xám một màu tro Thời gian có bao lâu mà tình đã xa lắc Người…