Hoàng hôn trên cầu cảng Hàm Ninh, Phú Quốc


Bài viết chia sẻ những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013. Hàm Ninh là một làng chài nằm ở phía Đông Bắc của huyện đảo Phú Quốc,…