Tìm đến núi Xương Cá, Tuy Phước, Bình Định


Núi Xương Cá (còn gọi là Ngư Cốt Sơn) thuộc địa phận thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. >> Thăm mộ Đào Tấn – “Hậu Tổ” của nghệ thuật tuồng Việt Nam >> Lướt qua tịnh xá Ngọc Sơn, Tuy Phước, Bình Định Núi Xương Cá là một địa…